top of page

הפרסומים שלי

בדף זה אעלה את הפרסומים, הפרויקטים המחקריים, כנסים וכדומה.

הדף עודנו בבניה ואתם יותר ממוזמנים לצפות בקורות החיים שלי (באנגלית). 

Image by Scott Graham

עבודת התזה שלי לתואר השני 

תיקוף שאלון "פרופיל המשתמש במחשב ובאינטרנט" לשם קביעת מטרות ישימות להתערבות בריפוי בעיסוק במועדונים התעסוקתיים, בבריאות הנפש בקהילה.

 

בהנחיית: ד"ר נעמי הדס-לידור, ד"ר לימור רוזנברג ופרופ' אבי ויצמן

עבודת התזה הייתה שיא לתקופה של עשייה סביב הנושא של שימוש במחשב ובאינטרנט (בתקופה שקדמה לסמארטפון והאייפד) במועדונים התעסוקתיים "קול מחול ומכחול" ו"המכינה הקוגניטיבית. בנוסף עסקנו בקידום בריאות, הנחיית סטודנטים ועוד.

להלן אוסף פרסומים וקישורים בנושא: 

מאמר בנושא שימוש בדואר אלקטרוני יומי בהכשרת סטודנטיות לריפוי בעיסוק

פורסם בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק יחד עם רוני דילר, ליבא קסטנר ומיטל סטולר

אתר הבית של המועדונים שנבנה כחלק מקבוצת עבודה בהנחייתי 

משימוש בעכבר ועד בניית אתר" - המחשב ושימושיו 

ככלי לשיפור תפקוד בקרב משתקמים במועדון תעסוקתי

פורסם בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, מדור טכנולוגיה ואינטרנט, יחד עם רוני דילר

Image by Gabin Vallet

קידום בריאות במסגרות שיקום בקהילה

קידום "אורח חיים בריא" במסגרות שיקום בריאות הנפש במחוז ירושלים

פורסם בעלון יספר"א ב2017 יחד עם השותפים לפרוייקט - נמרוד גוטסמן, בן וקסמן, מיכל כהן, טל דגן וג'ינה לייב.

רב תרבותיות בריפוי בעיסוק

הסיפור הרב תרבותי: נרטיב האדם החי בסביבה רב תרבותית כמרכיב משמעותי בהתערבות בריפוי בעיסוק.

פורסם בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק יחד עם גב' ענת מן.

Image by Isabella and Zsa Fischer
Image by Victoriano Izquierdo

עבודת הדוקטורט 

הערכה תצפיתית והתנהגותית של תפקודים ניהוליים לאנשים עם מגבלות פסיכיאטריות במטלה של קניות בסופרמרקט. 

 

בהנחיית: פרופ' נעמי יוסמן, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, ד"ר אבי מנדלסון, חוג סגול לנוירוביולוגיה, הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת חיפה

במסגרת עבודת הדוקטורט התפרסמו עד כה מאמר סקירת ספרות ושני פרקים בספרים אותם כתבתי יחד עם המנחה שלי פרופ' נעמי יוסמן לאחרונה התפרסם מאמר המתאר את הלב של הדוקטורט - החיבור בין ההערכה על ידי כלים של ריפוי בעיסוק והמדידה עם משקפי מעקב העיניים. ויש עוד כמה מאמרים שנמצאים בעבודה. למאמרים >>

bottom of page