top of page

נעים להכיר

אני סיון, ואני מרפאה בעיסוק, מרצה, קלינאית ופוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשנים האחרונות אני עוסקת בשני מישורים עיקריים מחקר ואקטיביזם אשר אני מאמינה שיכולים להביא לשינוי עבור אנשים שעברו בחייהם משבר נפשי.  בימים אלו אני עובדת על סקירה שיטטית מקיפה בנושא של העברת ידע מחקרי לקובעי מדיניות ובאילו אמצעים משתמשים על מנת להעביר את המידע. 

במקביל, בשנה האחרונה אני עובדת (בשכר!) במיזם החברתי נפשות, שבשנים האחרונות אני אחת המובילות שלו יחד עם קבוצה מופלאה של אנשים.  

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page